Author: SENAY TUNCER
•01:08Author: SENAY TUNCER
•01:02
BU ŞAPKALAR BU SENE ÇOK MODA GEÇENLERDE DERYA BAYKAL'IN PROGRAMINDADA GÖRMÜŞTÜM ZATEN DERYA BAYKAL'IN YAPTIĞI HERŞEY ÇOK GÜZEL VE ÇABUK KAVRANILAN MODELLER TV İZLERKEN BİLE İNSAN MODELİ ÇIKARABİLİYOR ÇOK AKICI ANLATILIYOR


Author: SENAY TUNCER
•16:38
BEN İSTANBUL'UN NADİDE GÜZELLİKTE SEMTLERİNDEN BİRİNDE OTURUYORUM ŞİMDİ SİZLERE OTURDUĞUM YERİ TANITMAK İSTİYORUM BELKİDE SİZDE BÜYÜKÇEKMECELİSİNİZDİR HEM BU VESİLE İLE TANIŞMIŞ OLURUZ YADA BU YAZIMDAN SONRA BELKİ SİZDE BURAYA YERLEŞEBİLİRSİNİZ DEĞİLMİ AMA


Büyükçekmece adını nereden alır?
"Bu meşhur tarihi köprü yapılmadan önce kervanlar ve ordular gölü denize bağlayan ve dibi ve etrafı batak olan kanalı gayet güçlükle geçerlerdi; bir kervan bütün bir gün kaybeder, ordunun geçmesi de günlerce sürerdi. Batağa gayet kalın kazıklar çakılmış ve aralarına kalın halatlar gerilmişti; yolcular, asker, atlar develer, toplar büyük bir sala, salın alabildiği kadar binip dolar, salcılarda o halatlara yapışıp çeke çeke, salı kanalın bir yakasından öte yakasına yüzdürür, götürürlerdi; bundan ötürüdür ki İstanbul - Edirne arasındaki tek büyük yolun üzerinde bulunan ve denize birer kanal ile bağlanmış olan iki gölün geçitlerine "Küçükçekmece" ve "Büyükçekmece" isimleri verilmişti, geçitleri yanı başındaki köyler de aynı isimleri almıştı."


Nüfus Yapısı
1990 yılında Büyükçekmece'de 120.516 kişi yerleşik olarak yaşıyordu. Bugün bu rakamın en az 4 katı arttığı tahmin edilmektedir. Nüfusun %55.4'ünü erkekler %44.6'sını kadınlar oluşturmaktadır. nüfus yoğunluğu içinde ilçe merkezindeki yaş ortalaması 29'dur. 6 yaşın üzerindeki okur-yazarlık oranı %94.1'dir. Bunların %54'ü ilkokul, %19'u orta ve lise, %6.4'ü ise yüksek öğrenim mezunudur.
Büyükçekmece'de Kentleşme
Bugüne dek ülke genelinde bir sorun olan gecekondulaşmaya geçit vermeyen ender ilçelerden biri olan Büyükçekmece, gelişmiş dünya ölçülerindeki düzenli ve çağdaş ketleşmesiyle göz doldurmaktadır.

İlçe Belediye
Büyükçekmece 1958 yılına kadar Çatalca'ya bağlı bir nahiyeydi. 19 Şubat 1958 yılında belediye olmuş ve ilk Belediye Başkanı olarak Kemal Şengöz göreve seçilmiştir. 1987 yılında bağımsız bir ilçe statüsü kazanarak Çatalca'dan tümüyle ayrılmıştır. 27 Mart 1994 yılında yapılan seçimlerde bugünkü Belediye Başkanı Dr. Hasan AKGÜN tarafından oluşturulan kentleşme projeleriyle modern bir kıyı kenti haline dönüşmüştür. İlçeyi batısından Slivri Kuzeyinden Çatalca Doğusundan Küçükçekmece ve Avılar İlçeleri ile güneyinden Marmara Denizi çevreler. bu alan içinde yüzölçümü 213km2'dir. Merkez ilçeye bağlı 9beldesi vardır.

Deniz ve Kıyı Şeridi
Büyükçekmece İstanbul'un en temiz ve en iyi düzenlenmiş sahil şeridine sahiptir. Özellikle bahar ve yaz sezonlarında doyumsuz ve benzersiz bir sahil görünümüne sahip olan Büyükçekmece bu özelliğiyle İstanbul'un en önemli sayfiye merkezlerinden biri konumundadır. Bahar ve yaz aylarında şehir nüfusu 3-4 kat artış gösterir.
Kaymakamlık
Büyükçekmece'nin 1987 yılında ilçe olmasıyla devlet kurumlarının hızla örgütlenmesi uzun sürmemiştir. Kaymakamlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, Vergi Dairesi, Mal Müdürlüğü, Tarım Orman ve Köy İşleri Müdürlüğü, sivil Savunma, Nüfus Müdürlüğü, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı dışında Adliye ve Baro hizmetleri de tam teşekküllüdür.
Mimar Sinan Köprüsü
Dünya tarafından hayranlıkla tanınan, ünlü Osmanlı Mimarı Sinan'ın eseri olan köprünün yapımına , Zigetvar seferine çıkarken Kanuni Süleyman'ın emriyle başlamıştır. Köprü II. Selim zamanında 1566-1567 yılları arasında tamamlanmış ve 73.853 akçe harcanmıştır. Köprünün yapımında yüzlerce neccar ve senktraş çalışmış, gölün suları devasa tulumbalarla çekilmiştir. Temellere 2-3 insan boyunda çakılan kazıklar aralarına akıtılan kurşunla birleştirilmiştir. Bu temel yöntemi daha sonraları Mimar Davut Ağa tarafından yapılan Yeni Cami İnşaatında da uygulanmıştır. Mimar Sinan Köprüsü 635 mt. uzunluğunda, 7.17 mt. genişliğinde 4ayrı körünün birleşmesiyle oluşmuştur.
Coğrafi Konum
Büyükçekmece; İstanbul'un Avrupa yakasında, Marmara denizinde kendi adını taşıyan körfezin doğu kıyısında ve yine kendi adını taşıyan Büyükçekmece lagün gölünün doğu ve güney- doğusun da yer almaktadır.

Büyükçekmece Belediyesi; Batısında Mimarsinan ve Tepecik, Doğusunda Kıraç ve Beylikdüzü, Kuzeyinde Hadımköy ve güneyinde Gürpınar Belediyeleri ile çevrilmiştir.Büyükçekmece Gölü
Çatalca'nın güneyinde Küçükçekmece Gölü'nün 12 Km. batısında bulunan göl, Büyükçekmece adını taşımasına karşın 12 Km2'lik yüzölçümüyle, 16 Km2'ye yakın Küçükçekmece Gölü'nden daha küçüktür. Göl çoğu yerde sığ, bataklık ve deniz seviyesindedir. En derin yeri 3,5 m olmakla birlikte derinliği çoğu yerde 50 cm'yi ancak bulur.

Büyükçekmece gölü doğuda Kaldırım Burnu, batıda Bababurun arasında kalan incecik ve sığ bir kanalla bağlıdır. Şimdilerde gölün önüne yapılan baraj, gölle deniz arasındaki bağlantıyı tamamen kesmiştir. Büyükçekmece gölü denizin istilasına uğrayarak önce koy haline gelmiş, sonra lagün özelliği kazanmış eski bir vadi ağzıdır.(ria.) Gölün kıyı kordonu koyun ortasına yakındır. Büyükçekmece Koyu’nun batı sahilinin kuzeydoğu yönünde uzanışı ve bu konumu ile kum ve çakılların bu yöne doğru taşınmasına uygun oluşu, öte yandan Baba burnu ile Kumburgaz arasındaki kıyının doğu tarafa doğru benzer bir kum ve çakıl taşımasına elverişli bulunmayışı nedeniyle, burada koyun ağzını kapayacak bir kıyı kordonu oluşmamıştır. Yine de Mimarsinan ve Büyükçekmece yerleşmelerini bulundukları yerdeki darlaşmanın olanak sağladığı bir birikme mevcuttur. Bu noktada koy ikiye ayrılarak kuzey kısmı lagün özelliği kazanmıştır. Mimarsinan ünlü köprüsü gölün koya yakın bölümünde, yani yeni köprünün hemen yanında yer alır. Eskiden İstanbul’un en önemli ve büyük çift dalyanlarından birinin bulunduğu Büyükçekmece Gölü günümüzde bir baraj gölüne dönüşüp, doğal yüzölçümü barajın inşası ve su toplamaya başlamasından sonra (1987) 43 Km2’yUlaşım
B.Çekmece; TEM ve D-100 karayolu ile doğu da İstanbul şehir merkezine batı da Avrupa'ya bağlanmaktadır. Atatürk Havalimanı'na 20 Km., Özel Hezarfen Havaalanına ise 10 Km. uzaklıktadır. İstanbul şehir merkezi ile bağlantı; İETT otobüslerinin Yenibosna ve Bakırköy'e düzenli seferleri ile sağlanmaktadır. Şehir Hatları Vapurları ve Deniz Otobüsleri (İDO); yaz sezonu boyunca Bostancı, Sirkeci, Bakırköy ve Avcılar'dan Büyükçekmece'ye tarifeli seferler düzenlenmektedir.
Sosyo - Ekonomik ve Kültürel Yapı
Şehircilik açısından baktığımızda Büyükçekmece; yerleşim, imar, altyapı, çevre sorunlarını şehircilik donanımı ile çözmüş, İstanbul'un gecekondu sorunu olmayan birkaç ilçesinden biridir. Bu hali ile; ticaret, endüstri, hizmeti ve eğitim sektörlerinde önemli oluşumları bünyesinde toparlayabilmiş, kendini 21. yy.'a hazırlamış, çağdaşlaşmanın sınırsız olacağı düşüncesi ile de tüm yaniliklere ve gelişmelere açık bir kenttir.

2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre belediye sınırları dahilinde nüfus; 35 860 olarak belirlenmişse de; kıyı kenti olma özelliği nedeniyle, bu sayı yaz-kış sezonu itibariyle önemli farklılıklar göstermektedir.

Kordonboyu ve Kültürpark, Aquapark gibi gezi- eğlence yerleri, Kanuni Sultan Süleyman külliyesi gibi tarihi mekanı, Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali ve Ramanzan Eğlenceleri gibi halka açık etkinlikleri ile cazibe merkezi olmaya devam etmaktedir.Kültür Sanat
Belediyeye ait tiyatro salonu, sinema salonları, şehrin çeşitli yerlerindeki kültür sanat etkinliklerine müsait alanı ve anfiler yeni yapılan Kültür park içerisindeki Müze, konservatuar binası, yine Kültür park içinde bulunan ve her tür kültür sanat etkinlikleri için kullanılan Kervansaray ile Kültür - Sanat etkinliklerinin fiziki alt yapısında sıkıntı yaşanmamaktadır. Büyük ölçüde Belediyemizin girişim ve katkılarıyla organize edilen konserler, tiyatro gösterileri, konferans, panel gibi etkinlikler, çeşitli sergiler yapılmaktadır.

Ayrıca B.Çekmecenin en önemli Kültür - Sanat etkinliği olan "Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali" hem Türkiye hem de uluslararası takvime girmiş önemli bir kültürel olaydır. Yabancı ve yerli birçok sanatçı müzik grubu, folklor grupları ve çeşitli sanatçıların katıldığı bu etkinliği geçen yıl 100 binin üzerinde seyirci izlemiş, ayrıca yazılı ve görsel basın tarafından da tüm Türkiye’ye aksettirilmiştir.
Author: SENAY TUNCER
•17:04
YAHU BEN Bİ BÜYÜYEMEDİM ZATEN BAYILIYORUM BÖYLE ŞEYLERE EVİMİN HERYERİ PELUŞ OYUNCAK DOLU EŞİM BİLE BIKTI BENİM BU İÇİMDEKİ ÇOCUKTAN EĞER SİZDE HALA BENİM GİBİ BÜYÜYEMEYENLERDENSENİZ (amma uzun cümle kurdum ) İŞTE BU OLUNCAKLAR TAM SİZE GÖRE YAPIN YAPIN OYNAYIN :)